1. Blueprint
Blueprint

Blueprint

Khối lượng 24h
$856.63
United Arab Emirates, 2024
Updated at 2024-06-13 16:00:00
Blueprint là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại United Arab Emirates. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.01 từ các cặp giao dịch 1 và 2. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Blueprint là 0X95D8BF2F57CF973251972B496DC6B1D9C6B5BCE3/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 (₿102 186.24). Blueprint được thành lập vào năm 2024. Thông tin thêm về sàn giao dịch Blueprint có thể được tìm thấy tại https://www.blueprint.fi/
Tin tức/Blueprint

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,718.00 -4.22%
Ethereum
ETH
$3,457.73 -4.25%
Tether
USDT
$0.999431 -0.07%
BNB
BNB
$601.85 -4.64%
Solana
SOL
$147.64 -6.97%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm