BtcTurk PRO

Turkey
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$167.55M
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$167.55M
9
BtcTurk PRO là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Turkey. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 430K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿5 508.46 từ các cặp giao dịch 55 và 134. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn BtcTurk PRO là (). BtcTurk PRO được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch BtcTurk PRO có thể được tìm thấy tại https://pro.btcturk.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0 - 1.000.000 0.10% 0.18%
1.000.000 - 5.000.000 0.08% 0.16%
5.000.000 - 10.000.000 0.06% 0.12%
10.000.000 - 50.000.000 0.04% 0.10%
50.000.000+ 0.01% 0.08%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!