Bybit

Centralized, 2018
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$9.38B
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$9.38B
10
Bybit là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 8M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿308 483.52 từ các cặp giao dịch 114 và 119. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bybit là (). Bybit được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bybit có thể được tìm thấy tại https://www.bybit.com/register?medium=paid_banner&source=beincrypto&channel=mkt_&ca[…]600rewardshub&content=en_directory_listing&dtpid=1617871554594
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
Basic Fees 0.025 0.075

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!