1. Cellana Finance
Cellana Finance

Cellana Finance

Khối lượng 24h
$16.32M
Vietnam, 2024
Updated less than an hour ago
Cellana Finance là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Vietnam. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿246.49 từ các cặp giao dịch 3 và 13. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Cellana Finance là 0XF22BEDE237A07E121B56D91A491EB7BCDFD1F5907926A9E58338F964A01B17FA::ASSET::USDC/0X1::APTOS_COIN::APTOSCOIN (₿766 410.59). Cellana Finance được thành lập vào năm 2024. Thông tin thêm về sàn giao dịch Cellana Finance có thể được tìm thấy tại https://cellana.finance/
Tin tức/Cellana Finance

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,219.00 +0.74%
Ethereum
ETH
$3,564.44 +4.57%
Tether
USDT
$0.999319 -0.09%
BNB
BNB
$606.47 +1.69%
Solana
SOL
$145.22 +1.79%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm