CEX.IO

Centralized, United Kingdom, 2013
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$18.44M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$18.44M
7
CEX.IO là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United Kingdom. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 686K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿607.92 từ các cặp giao dịch 108 và 225. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn CEX.IO là (). CEX.IO được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch CEX.IO có thể được tìm thấy tại https://cex.io/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
≤ 5 0.25% 0.16%
≤ 30 0.23% 0.15%
≤ 50 0.21% 0.13%
≤ 100 0.20% 0.12%
≤ 200 0.18% 0.10%
≤ 1000 0.15% 0.08%
≤ 3000 0.13% 0.04%
≤ 6000 0.11% 0.00%
> 6000 0.10% 0.00%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!