1. ChilizX
ChilizX

ChilizX

4

Khối lượng 24h
$0
Centralized, Seychelles, 2020
Updated less than an hour ago
ChilizX là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Seychelles. Sàn này có điểm tin cậy 4.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.00 từ các cặp giao dịch 84 và 87. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn ChilizX là CHZ/USDT (₿274 077.00). ChilizX được thành lập vào năm 2020. Thông tin thêm về sàn giao dịch ChilizX có thể được tìm thấy tại https://www.chiliz.net

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,691.00 -0.91%
Ethereum
ETH
$3,495.57 +0%
Tether
USDT
$0.999339 -0.01%
BNB
BNB
$601.58 -0.87%
Solana
SOL
$147.18 -3.22%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm