1. Coinlist
Coinlist

Coinlist

6

Khối lượng 24h
$537.39K
Centralized, United States, 2020
Updated less than an hour ago
Coinlist là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United States. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 420K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿7.89 từ các cặp giao dịch 59 và 85. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Coinlist là USDT/USD (₿200 152.33). Coinlist được thành lập vào năm 2020. Thông tin thêm về sàn giao dịch Coinlist có thể được tìm thấy tại https://pro.coinlist.co/

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$68,145.00 +1.52%
Ethereum
ETH
$3,517.43 +0.02%
Tether
USDT
$1.00 +0.13%
BNB
BNB
$602.35 +1.2%
Solana
SOL
$184.17 +5.51%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm