Coinsbit

Centralized, Estonia
Updated at 2022-05-17 04:15:00
Khối lượng 24h
$1.61B
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.61B
8
Coinsbit là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Estonia. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 5M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿53 006.17 từ các cặp giao dịch 84 và 159. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Coinsbit là (). Coinsbit được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Coinsbit có thể được tìm thấy tại https://coinsbit.io/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!