1. ComethSwap
ComethSwap

ComethSwap

1

Khối lượng 24h
$4.44K
France, 2021
Updated less than an hour ago
ComethSwap là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại France. Sàn này có điểm tin cậy 1.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.07 từ các cặp giao dịch 18 và 26. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn ComethSwap là 0X6C0AB120DBD11BA701AFF6748568311668F63FE0/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 (₿19 071.44). ComethSwap được thành lập vào năm 2021. Thông tin thêm về sàn giao dịch ComethSwap có thể được tìm thấy tại https://swap.cometh.io
Tin tức/ComethSwap

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,211.00 -0.73%
Ethereum
ETH
$3,496.53 +0.2%
Tether
USDT
$0.999430 -0%
BNB
BNB
$604.70 +0.74%
Solana
SOL
$144.60 -1.91%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm