Emirex

Emirex

Rating
Rating
Rating
Rating
Rating

5

Khối lượng 24h
$692.40K
Centralized, Estonia, 2019
Updated less than an hour ago
Emirex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Estonia. Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 23K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿26.09 từ các cặp giao dịch 27 và 33. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Emirex là (). Emirex được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Emirex có thể được tìm thấy tại https://www.emirex.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Tin tức/Emirex

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$26,535.00 -0.99%
Ethereum
ETH
$1,850.50 -0.76%
Tether
USDT
$1 -0.01%
BNB
BNB
$266.37 -1.96%
USD Coin
USDC
$1 +0.07%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm Secondary arrow