1. FTX TR
FTX TR

FTX TR

6

Khối lượng 24h
$8.47M
Updated at 2022-11-06 23:40:00
FTX TR là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿418.32 từ các cặp giao dịch 16 và 39. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn FTX TR là BTC/USD (₿0.00). FTX TR được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch FTX TR có thể được tìm thấy tại https://ftxtr.com/