1. Hermes Protocol
Hermes Protocol

Hermes Protocol

4

Khối lượng 24h
$2.28M
Updated less than an hour ago
Hermes Protocol là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 4.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿34.14 từ các cặp giao dịch 17 và 25. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Hermes Protocol là 0XDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEADDEAD0000/0XEA32A96608495E54156AE48931A7C20F0DCC1A21 (₿23 042.80). Hermes Protocol được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Hermes Protocol có thể được tìm thấy tại https://hermes.maiadao.io/#/swap
Tin tức/Hermes Protocol

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,477.00 -0.2%
Ethereum
ETH
$3,510.96 -3.05%
Tether
USDT
$0.998908 -0.01%
BNB
BNB
$604.63 -0.89%
Solana
SOL
$143.19 -4.77%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm