HitBTC

Centralized, 2013
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.38B
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.38B
6
HitBTC là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿45 447.73 từ các cặp giao dịch 626 và 1335. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn HitBTC là (). HitBTC được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch HitBTC có thể được tìm thấy tại https://hitbtc.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
≥ 0 BTC 0.07% 0.07%
≥ 10 BTC 0.06% 0.07%
≥ 100 BTC 0.05% 0.07%
≥ 500 BTC 0.04% 0.07%
≥ 1000 BTC 0.03% 0.06%
≥ 5000 BTC 0.02% 0.06%
≥ 10000 BTC 0.01% 0.05%
≥ 20000 BTC 0% 0.04%
≥ 50000 BTC -0.01% 0.03%
≥ 100000 BTC -0.01% 0.02%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!