Huobi Japan

Japan
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$1.43M
Xếp hạng
3
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.43M
3
Huobi Japan là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Japan. Sàn này có điểm tin cậy 3.Nhiều hơn 14K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿46.99 từ các cặp giao dịch 9 và 21. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Huobi Japan là (). Huobi Japan được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Huobi Japan có thể được tìm thấy tại https://www.huobi.co.jp/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!