Idex

Panama, 2017
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$9.31M
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$9.31M
6
Idex là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Panama. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 314K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿486.05 từ các cặp giao dịch 15 và 17. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Idex là USDT/USDC (₿5 482 562.68). Idex được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Idex có thể được tìm thấy tại https://idex.market
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0.2% 0.1%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!