Injective Pro

Updated at 2022-08-10 08:10:00
Khối lượng 24h
$0.95M
Xếp hạng
5
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$0.95M
5
Injective Pro là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿41.43 từ các cặp giao dịch 8 và 8. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Injective Pro là ATOM/USDT (₿47 577.15). Injective Pro được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Injective Pro có thể được tìm thấy tại https://injective.exchange/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker