1. iZiSwap (zkLink Nova)
iZiSwap (zkLink Nova)

iZiSwap (zkLink Nova)

5

Khối lượng 24h
$35.29K
Updated less than an hour ago
iZiSwap (zkLink Nova) là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.55 từ các cặp giao dịch 1 và 1. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn iZiSwap (zkLink Nova) là 0X2F8A25AC62179B31D62D7F80884AE57464699059/0X1A1A3B2FF016332E866787B311FCB63928464509 (₿28 641.32). iZiSwap (zkLink Nova) được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch iZiSwap (zkLink Nova) có thể được tìm thấy tại https://izumi.finance/trade/swap
Tin tức/iZiSwap (zkLink Nova)

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,456.00 +0.55%
Ethereum
ETH
$3,507.44 +0.18%
Tether
USDT
$0.999629 -0.02%
BNB
BNB
$588.99 +1.18%
Solana
SOL
$134.91 +0.94%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm