1. Julswap
Julswap

Julswap

4

Khối lượng 24h
$3K
Updated less than an 5 minutes ago
Julswap là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 4.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.05 từ các cặp giao dịch 15 và 16. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Julswap là 0X477BC8D23C634C154061869478BCE96BE6045D12/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C (₿978.49). Julswap được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Julswap có thể được tìm thấy tại https://julswap.com/#/

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,483.00 -0.19%
Ethereum
ETH
$3,517.96 -3.08%
Tether
USDT
$0.999065 -0.01%
BNB
BNB
$605.88 -0.56%
Solana
SOL
$143.48 -4.21%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm