1. Magic Eden (Runes)
Magic Eden (Runes)

Magic Eden (Runes)

Khối lượng 24h
$2.10M
Centralized, 2022
Updated less than an hour ago
Magic Eden (Runes) là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿32.62 từ các cặp giao dịch 30 và 30. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Magic Eden (Runes) là CATS•IN•THE•SATS/BTC (₿0.00). Magic Eden (Runes) được thành lập vào năm 2022. Thông tin thêm về sàn giao dịch Magic Eden (Runes) có thể được tìm thấy tại https://magiceden.io/runes
Tin tức/Magic Eden (Runes)

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,443.00 +0.64%
Ethereum
ETH
$3,506.29 +0.17%
Tether
USDT
$0.999395 -0.05%
BNB
BNB
$590.13 +1.37%
Solana
SOL
$134.54 +0.83%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm