1. Matcha (Ethereum)
Matcha (Ethereum)

Matcha (Ethereum)

Khối lượng 24h
$8.30M
United States, 2017
Updated less than an 5 minutes ago
Matcha (Ethereum) là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại United States. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿128.77 từ các cặp giao dịch 285 và 519. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Matcha (Ethereum) là 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XCD5FE23C85820F7B72D0926FC9B05B43E359B7EE (₿935.70). Matcha (Ethereum) được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Matcha (Ethereum) có thể được tìm thấy tại https://matcha.xyz/
Tin tức/Matcha (Ethereum)

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,443.00 +0.64%
Ethereum
ETH
$3,506.29 +0.17%
Tether
USDT
$0.999395 -0.05%
BNB
BNB
$590.13 +1.37%
Solana
SOL
$134.54 +0.83%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm