1. Mdex BSC
Mdex BSC

Mdex BSC

1

Khối lượng 24h
$247.18K
Singapore, 2021
Updated less than an 5 minutes ago
Mdex BSC là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy 1.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿4.10 từ các cặp giao dịch 59 và 78. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Mdex BSC là 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C (₿2 663 507.28). Mdex BSC được thành lập vào năm 2021. Thông tin thêm về sàn giao dịch Mdex BSC có thể được tìm thấy tại https://bsc.mdex.com/#/swap

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$60,265.00 -4.69%
Ethereum
ETH
$3,344.19 -2.1%
Tether
USDT
$0.999476 +0.2%
BNB
BNB
$566.24 -1.56%
Solana
SOL
$132.01 +3%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm