1. Mercado Bitcoin
Mercado Bitcoin

Mercado Bitcoin

6

Khối lượng 24h
$1.69M
Centralized, Brazil, 2013
Updated less than an hour ago
Mercado Bitcoin là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Brazil. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿25.41 từ các cặp giao dịch 190 và 195. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Mercado Bitcoin là XRP/BRL (₿1 707 799.96). Mercado Bitcoin được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch Mercado Bitcoin có thể được tìm thấy tại https://www.mercadobitcoin.com.br/

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,436.00 +0.24%
Ethereum
ETH
$3,552.77 +0.45%
Tether
USDT
$0.998995 -0.02%
BNB
BNB
$605.69 -0.38%
Solana
SOL
$144.86 +0.37%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm