1. Nostra
Nostra

Nostra

5

Khối lượng 24h
$322.71K
Cayman Islands, 2024
Updated less than an hour ago
Nostra là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Cayman Islands. Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿4.85 từ các cặp giao dịch 6 và 9. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Nostra là 0X68F5C6A61780768455DE69077E07E89787839BF8166DECFBF92B645209C0FB8/0X53C91253BC9682C04929CA02ED00B3E423F6710D2EE7E0D5EBB06F3ECF368A8 (₿693 507.35). Nostra được thành lập vào năm 2024. Thông tin thêm về sàn giao dịch Nostra có thể được tìm thấy tại https://app.nostra.finance/pools
Tin tức/Nostra

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,557.00 +0.67%
Ethereum
ETH
$3,589.13 +0.87%
Tether
USDT
$0.999277 -0.01%
BNB
BNB
$608.78 +0.44%
Solana
SOL
$147.73 +2.05%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm