1. Omax Swap
Omax Swap

Omax Swap

Khối lượng 24h
$0
United Arab Emirates, 2022
Updated at 2024-06-15 02:40:00
Omax Swap là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại United Arab Emirates. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.00 từ các cặp giao dịch 1 và 1. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Omax Swap là 0X902FA6386A5EDA84A3D3C87A209283A77D3BDE5A/0X373E4B4E4D328927BC398A9B50E0082C6F91B7BB (₿10 250 369 406.11). Omax Swap được thành lập vào năm 2022. Thông tin thêm về sàn giao dịch Omax Swap có thể được tìm thấy tại https://omax.app/
Tin tức/Omax Swap

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$65,722.00 -0.93%
Ethereum
ETH
$3,511.49 -1.09%
Tether
USDT
$0.998815 -0.07%
BNB
BNB
$596.32 -1.33%
Solana
SOL
$144.55 -0%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm