OpenOcean

Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$5.97M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$5.97M
OpenOcean là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿196.36 từ các cặp giao dịch 77 và 300. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn OpenOcean là (). OpenOcean được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch OpenOcean có thể được tìm thấy tại https://openocean.finance/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!