1. Pancakeswap V3 (zkSync)
Pancakeswap V3 (zkSync)

Pancakeswap V3 (zkSync)

6

Khối lượng 24h
$3.36M
Singapore, 2020
Updated less than an hour ago
Pancakeswap V3 (zkSync) là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿50.36 từ các cặp giao dịch 11 và 28. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Pancakeswap V3 (zkSync) là 0X3355DF6D4C9C3035724FD0E3914DE96A5A83AAF4/0X5AEA5775959FBC2557CC8789BC1BF90A239D9A91 (₿5 081 991.31). Pancakeswap V3 (zkSync) được thành lập vào năm 2020. Thông tin thêm về sàn giao dịch Pancakeswap V3 (zkSync) có thể được tìm thấy tại https://pancakeswap.finance/swap?chain=zkSync
Tin tức/Pancakeswap V3 (zkSync)

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,683.00 -4.17%
Ethereum
ETH
$3,456.97 -4.38%
Tether
USDT
$1.00 +0.14%
BNB
BNB
$598.94 -4.81%
Solana
SOL
$147.50 -7.12%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm