Paribu

Centralized, Turkey
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$99.99M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$99.99M
7
Paribu là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Turkey. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿3 297.20 từ các cặp giao dịch 67 và 76. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Paribu là (). Paribu được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Paribu có thể được tìm thấy tại https://www.paribu.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0 – 100,000 %0.25 %0.35
100,000 – 1,000,000 %0.15 %0.15
1,000,000 – 5,000,000 %0.10 %0.15
5,000,000 – 10,000,000 %0.05 %0.10
10,000,000 – 50,000,000 %0.02 %0.10
50,000,000 + %0.01 %0.05

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!