1. Pegasys V3 (Rollux)
Pegasys V3 (Rollux)

Pegasys V3 (Rollux)

5

Khối lượng 24h
$0
Updated less than an hour ago
Pegasys V3 (Rollux) là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.00 từ các cặp giao dịch 4 và 9. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Pegasys V3 (Rollux) là 0X48023B16C3E81AA7F6EFFBDEB35BB83F4F31A8FD/0X4200000000000000000000000000000000000006 (₿1 290 056.20). Pegasys V3 (Rollux) được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Pegasys V3 (Rollux) có thể được tìm thấy tại https://app.pegasys.fi/#/swap
Tin tức/Pegasys V3 (Rollux)

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,397.00 -1.25%
Ethereum
ETH
$3,401.45 -3.32%
Tether
USDT
$0.998634 +0.02%
BNB
BNB
$579.79 -3.22%
Solana
SOL
$134.49 -5.83%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm