Poloniex

Centralized, Seychelles, 2014
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$40.18M
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$40.18M
8
Poloniex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Seychelles. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 2M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿2 095.34 từ các cặp giao dịch 365 và 523. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Poloniex là ETH/USDT (₿12 154.71). Poloniex được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch Poloniex có thể được tìm thấy tại https://poloniex.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!