1. PulseX
PulseX

PulseX

6

Khối lượng 24h
$7.54M
Unknown or Invalid Region, 2023
Updated less than an hour ago
PulseX là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Unknown or Invalid Region. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿112.79 từ các cặp giao dịch 33 và 57. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn PulseX là 0XEFD766CCB38EAF1DFD701853BFCE31359239F305/0XA1077A294DDE1B09BB078844DF40758A5D0F9A27 (₿13 406 954.07). PulseX được thành lập vào năm 2023. Thông tin thêm về sàn giao dịch PulseX có thể được tìm thấy tại https://app.pulsex.com/swap

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,895.00 -3.89%
Ethereum
ETH
$3,466.35 -4.19%
Tether
USDT
$1.00 +0.04%
BNB
BNB
$602.90 -4.46%
Solana
SOL
$147.45 -7.24%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm