1. Quickswap
Quickswap

Quickswap

6

Khối lượng 24h
$2.27M
2020
Updated less than an 5 minutes ago
Quickswap là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿33.58 từ các cặp giao dịch 348 và 472. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Quickswap là 0XC3EC80343D2BAE2F8E680FDADDE7C17E71E114EA/0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619 (₿1 515 130.06). Quickswap được thành lập vào năm 2020. Thông tin thêm về sàn giao dịch Quickswap có thể được tìm thấy tại https://quickswap.exchange/#/swap

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$67,622.00 +0.12%
Ethereum
ETH
$3,513.81 -0.26%
Tether
USDT
$0.999837 +0.01%
BNB
BNB
$609.90 +0.11%
Solana
SOL
$152.48 +0.77%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm