Liquid

Centralized, Japan, 2014
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$124.76M
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$124.76M
6
Liquid là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Japan. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 636K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿4 103.64 từ các cặp giao dịch 132 và 254. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Liquid là (). Liquid được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch Liquid có thể được tìm thấy tại https://liquid.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!