1. SquadSwap V2
SquadSwap V2

SquadSwap V2

5

Khối lượng 24h
$37.27K
Unknown or Invalid Region, 2023
Updated at 2024-06-16 17:00:00
SquadSwap V2 là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Unknown or Invalid Region. Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.56 từ các cặp giao dịch 11 và 19. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn SquadSwap V2 là 0X0E09FABB73BD3ADE0A17ECC321FD13A19E81CE82/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 (₿257 797.86). SquadSwap V2 được thành lập vào năm 2023. Thông tin thêm về sàn giao dịch SquadSwap V2 có thể được tìm thấy tại https://squadswap.com/
Tin tức/SquadSwap V2

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,526.00 +0.47%
Ethereum
ETH
$3,589.11 +0.57%
Tether
USDT
$0.999374 +0%
BNB
BNB
$608.67 +0.28%
Solana
SOL
$147.86 +1.71%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm