Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
$198.19M
Updated at 2021-11-15 12:55:00
Stormgain là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿7 085.91 từ các cặp giao dịch 59 và 14. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Stormgain là ETH/USDT (₿860.63). Stormgain được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Stormgain có thể được tìm thấy tại https://stormgain.com/?utm_id=1DSE&utm_source=coingecko_storm&utm_medium=media&utm_campaign=listing&utm_country=en
Instrument Max Mult Min Mult Commission
(avg.)
Swap Buy
(daily rate)
Swap Sell
(daily rate)
BTCUSDT 150 5 0.15% -0.04% 0.004%
ETHUSDT 50 5 0.15% -0.04% 0.004%
LTCUSDT 50 5 0.15% -0.04% 0.004%
XRPUSDT 50 5 0.15% -0.04% 0.004%
BCHUSDT 50 5 0.15% -0.04% 0.004%
ETHBTC 50 5 0.25% -0.04% -0.04%
LTCBTC 50 5 0.25% -0.04% -0.04%
BCHBTC 50 5 0.25% -0.04% -0.04%
DSHBTC 50 5 0.25% -0.04% -0.04%

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$27,969.00 +1.84%
Ethereum
ETH
$1,756.85 -0.42%
Tether
USDT
$1.01 -0.31%
BNB
BNB
$336.48 +0.21%
USD Coin
USDC
$1.00 +0.02%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm