1. Synthswap V3
Synthswap V3

Synthswap V3

3

Khối lượng 24h
$0
Updated less than an hour ago
Synthswap V3 là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 3.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.00 từ các cặp giao dịch 3 và 5. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Synthswap V3 là 0X50C5725949A6F0C72E6C4A641F24049A917DB0CB/0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA (₿545 714.64). Synthswap V3 được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Synthswap V3 có thể được tìm thấy tại https://www.synthswap.io/exchange/
Tin tức/Synthswap V3

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$66,526.00 -0.22%
Ethereum
ETH
$3,469.76 -1.2%
Tether
USDT
$1.00 +0.15%
BNB
BNB
$585.76 +0.51%
Solana
SOL
$177.84 +1.12%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm