1. Synthswap
Synthswap

Synthswap

5

Khối lượng 24h
$0
Canton and Enderbury Islands, 2023
Updated less than an hour ago
Synthswap là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Canton and Enderbury Islands. Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.00 từ các cặp giao dịch 4 và 4. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Synthswap là 0XBD2DBB8ECEA9743CA5B16423B4EAA26BDCFE5ED2/0X4200000000000000000000000000000000000006 (₿770.42). Synthswap được thành lập vào năm 2023. Thông tin thêm về sàn giao dịch Synthswap có thể được tìm thấy tại https://synthswap.io
Tin tức/Synthswap

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$67,095.00 -0.69%
Ethereum
ETH
$3,519.68 +0.43%
Tether
USDT
$0.999367 -0.05%
BNB
BNB
$607.96 +0.23%
Solana
SOL
$148.36 -2.3%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm