1. Orbix
Orbix

Orbix

4

Khối lượng 24h
$209.82K
Centralized, Thailand, 2017
Updated less than an hour ago
Orbix là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Thailand. Sàn này có điểm tin cậy 4.Nhiều hơn 75K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿3.27 từ các cặp giao dịch 36 và 36. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Orbix là USDT/THB (₿393 628.75). Orbix được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Orbix có thể được tìm thấy tại https://www.orbixtrade.com/en

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,248.00 +0.19%
Ethereum
ETH
$3,500.70 -0.57%
Tether
USDT
$0.999579 -0%
BNB
BNB
$588.11 +0.17%
Solana
SOL
$134.28 +0.34%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm