Tidex

Centralized, United Kingdom, 2017
Updated at 2022-08-09 02:30:00
Khối lượng 24h
$166M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$166M
7
Tidex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United Kingdom. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 18K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿6 969.97 từ các cặp giao dịch 37 và 79. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Tidex là BTC/USDT (₿1 404.52). Tidex được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Tidex có thể được tìm thấy tại https://tidex.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0 0.1% 0.1%
500 0.095% 0.095%
1000 0.09% 0.09%
2500 0.085% 0.085%
5000 0.08% 0.08%
10 000 0.07% 0.07%
30 000 0.06% 0.06%
50 000 0.05% 0.05%
75 000 0.025% 0.025%
100 000 0.01% 0.01%