TradeOgre

Centralized, 2018
Updated at 2022-07-02 06:20:00
Khối lượng 24h
$480.13K
Xếp hạng
4
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$480.13K
4
TradeOgre là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 4.Nhiều hơn 497K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿24.92 từ các cặp giao dịch 87 và 94. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn TradeOgre là XMR/BTC (₿1 971.07). TradeOgre được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch TradeOgre có thể được tìm thấy tại https://tradeogre.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!