1. Trader Joe
Trader Joe

Trader Joe

5

Khối lượng 24h
$2.33M
Updated less than an hour ago
Trader Joe là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿35.41 từ các cặp giao dịch 231 và 269. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Trader Joe là 0X420FCA0121DC28039145009570975747295F2329/0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 (₿1 480 473 294 006.17). Trader Joe được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Trader Joe có thể được tìm thấy tại https://www.traderjoexyz.com/#/home

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$65,862.00 -1.08%
Ethereum
ETH
$3,522.44 -1.09%
Tether
USDT
$0.998985 -0.04%
BNB
BNB
$597.91 -1.46%
Solana
SOL
$143.66 -1.02%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm