1. Uniswap V2 (Ethereum)
Uniswap V2 (Ethereum)

Uniswap V2 (Ethereum)

6

Khối lượng 24h
$177.45M
2018
Updated less than an hour ago
Uniswap V2 (Ethereum) là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿2 892.93 từ các cặp giao dịch 3221 và 3480. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Uniswap V2 (Ethereum) là 0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2/0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 (₿3 148.45). Uniswap V2 (Ethereum) được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Uniswap V2 (Ethereum) có thể được tìm thấy tại https://app.uniswap.org/#/swap?use=V2
Tin tức/Uniswap V2 (Ethereum)

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$61,338.00 +0.28%
Ethereum
ETH
$3,378.59 +1.83%
Tether
USDT
$0.999566 +0.02%
BNB
BNB
$571.98 +0.29%
Solana
SOL
$138.70 +9.32%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm