Upbit Indonesia

Indonesia, 2018
Updated at 2022-05-17 04:15:00
Khối lượng 24h
$13.49M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$13.49M
Upbit Indonesia là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Indonesia. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 160K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿443.74 từ các cặp giao dịch 120 và 148. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Upbit Indonesia là (). Upbit Indonesia được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Upbit Indonesia có thể được tìm thấy tại https://id.upbit.com/home
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!