1. Velocimeter V3
Velocimeter V3

Velocimeter V3

4

Khối lượng 24h
$3.43K
Updated less than an hour ago
Velocimeter V3 là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 4.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.06 từ các cặp giao dịch 2 và 2. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Velocimeter V3 là 0X7264610A66ECA758A8CE95CF11FF5741E1FD0455/0X826551890DC65655A0ACECA109AB11ABDBD7A07B (₿1 127 222 167 670.59). Velocimeter V3 được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Velocimeter V3 có thể được tìm thấy tại https://www.velocimeter.xyz/swap
Tin tức/Velocimeter V3

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$60,286.00 -4.55%
Ethereum
ETH
$3,351.88 -1.95%
Tether
USDT
$0.999829 +0.09%
BNB
BNB
$567.42 -1.65%
Solana
SOL
$132.23 +2.86%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm