1. Velodrome SlipStream
Velodrome SlipStream

Velodrome SlipStream

3

Khối lượng 24h
$15.74K
Updated less than an hour ago
Velodrome SlipStream là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 3.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.24 từ các cặp giao dịch 10 và 29. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Velodrome SlipStream là 0X0B2C639C533813F4AA9D7837CAF62653D097FF85/0X4200000000000000000000000000000000000042 (₿31 053.91). Velodrome SlipStream được thành lập vào năm . Thông tin thêm về sàn giao dịch Velodrome SlipStream có thể được tìm thấy tại https://velodrome.finance/swap
Tin tức/Velodrome SlipStream

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$64,456.00 +0.55%
Ethereum
ETH
$3,507.44 +0.18%
Tether
USDT
$0.999629 -0.02%
BNB
BNB
$588.99 +1.18%
Solana
SOL
$134.91 +0.94%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm