1. ZebPay
ZebPay

ZebPay

2

Khối lượng 24h
$545.29K
Centralized, India, 2014
Updated less than an hour ago
ZebPay là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại India. Sàn này có điểm tin cậy 2.Nhiều hơn 62K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿7.99 từ các cặp giao dịch 37 và 66. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn ZebPay là AMP/INR (₿58 902 106.84). ZebPay được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch ZebPay có thể được tìm thấy tại https://www.zebpay.com