Xếp hạng
2
Khối lượng 24h
$636.13K
Updated less than an 5 minutes ago
ZebPay là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại India. Sàn này có điểm tin cậy 2.Nhiều hơn 62K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿22.74 từ các cặp giao dịch 57 và 60. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn ZebPay là BTC/INR (₿12.41). ZebPay được thành lập vào năm 2014. Thông tin thêm về sàn giao dịch ZebPay có thể được tìm thấy tại https://www.zebpay.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker