1. Zora Energy Swap V3
Zora Energy Swap V3

Zora Energy Swap V3

5

Khối lượng 24h
$57.12K
2024
Updated less than an hour ago
Zora Energy Swap V3 là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.85 từ các cặp giao dịch 2 và 4. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Zora Energy Swap V3 là 0X078540EECC8B6D89949C9C7D5E8E91EAB64F6696/0X4200000000000000000000000000000000000006 (₿222 988 038.01). Zora Energy Swap V3 được thành lập vào năm 2024. Thông tin thêm về sàn giao dịch Zora Energy Swap V3 có thể được tìm thấy tại https://swap.zora.energy/#/swap
Tin tức/Zora Energy Swap V3

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$67,211.00 -0.22%
Ethereum
ETH
$3,483.70 -0.52%
Tether
USDT
$0.998747 -0.13%
BNB
BNB
$603.08 -0.39%
Solana
SOL
$150.86 +1.13%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm