1. Zora Energy Swap
Zora Energy Swap

Zora Energy Swap

Khối lượng 24h
$21.31K
2024
Updated less than an hour ago
Zora Energy Swap là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.31 từ các cặp giao dịch 1 và 1. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Zora Energy Swap là 0XA6B280B42CB0B7C4A4F789EC6CCC3A7609A1BC39/0X4200000000000000000000000000000000000006 (₿3 292 923 483.15). Zora Energy Swap được thành lập vào năm 2024. Thông tin thêm về sàn giao dịch Zora Energy Swap có thể được tìm thấy tại https://swap.zora.energy/#/swap
Tin tức/Zora Energy Swap

\ Top cryptocurrency

Tên Giá 24h%
Bitcoin
BTC
$67,700.00 +0.36%
Ethereum
ETH
$3,506.47 -0.56%
Tether
USDT
$0.999929 -0.04%
BNB
BNB
$606.24 -1.28%
Solana
SOL
$152.10 +0.3%

Tin tức về thị trường tiền điện tử?

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn!
Kiến thức
Kiến thức
Trade coin
Trade coin
DeFi
DeFi
Dự án
Dự án
Xem thêm