Bitcoin btc
$ usd

G20 vạch ra lộ trình ban hành quy định mới về stablecoin toàn cầu vào năm 2022

2 mins
Bởi Vi Thao
Cập nhật bởi Vi Thao
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • FSB nhấn mạnh chấp nhận ồ ạt các stablecoin mang đến những rủi ro cho ổn định tài chính
  • Cần có sự hợp tác linh hoạt, hiệu quả, bao trùm và đa lĩnh vực giữa các quốc gia về stablecoin
  • Vào cuối năm 2021 hoặc đầu 2022 thì sẽ có một quy định mới đối với các stablecoin
  • promo

Ủy ban ổn định tài chính G20 (FSB) vừa đưa ra một bản báo cáo về những khuyến nghị liên quan đến quy định và giám sát các stablecoin (đồng tiền ổn định).
Trong báo cáo này, FSB nhắc lại quan điểm của mình, xem các stablecoin như một loại tài sản đặc biệt có tiềm năng cải thiện hiệu quả của thị trường tài chính. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng một sự chấp nhận ồ ạt các stablecoin mang đến những rủi ro cho ổn định tài chính toàn cầu. Do đó, Ủy ban này cho biết sẽ tăng cường quản lý đối với loại tàn sản này với 10 khuyến nghị cấp cao. Các khuyến nghị tuân theo nguyên tắc “cùng kinh doanh, cùng rủi ro và cùng quy tắc” và tìm cách duy trì năng lực “đổi mới có trách nhiệm” của các tổ chức tư nhân. Cơ quan này cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp tiếp cận trong nước đối với các stablecoin toàn cầu.
“Sự thực hiện một số chức năng của một thỏa thuận stablelcoin toàn cầu có thể có tác động quan trọng xuyên biên giới. Các khuyến nghị cũng nhấn mạnh giá trị của sự hợp tác linh hoạt, hiệu quả, bao trùm và đa lĩnh vực giữa các quốc gia, và các thỏa thuận chia sẻ thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền.”

G20 vạch ra lộ trình ban hành quy định mới về stablecoin toàn cầu vào năm 2022Lộ trình hợp tác quản lý stablecoin

Báo cáo khẳng định, FSB đang làm việc với các tổ chức tài chính có mối quan tâm lớn đến vấn đề như: IMF, WB, FATF, Ủy ban giám sát ngân hàng, Ủy ban tổ chức chứng khoán quốc tế…
“Các cơ quan liên quan đang nghiên cứu về vai trò tiềm năng của những cấu trúc thanh toán mới này. Họ cũng đồng tình là quản lý rủi ro phù hợp đối với các stablecoin trên phạm vi quốc tế và nền tảng pháp lý mạnh mẽ là điều cần thiết để stabelcoin được sử dụng ở các khu vực pháp lý khác nhau. Đó cũng là một phần việc quan trọng của Ủy ban.”
Theo lộ trình đặt ra, vào cuối năm 2021 hoặc đầu 2022 thì sẽ có một quy định mới đối với các stablecoin. Khi đó, quy định của các nước thành viên sẽ phải điều chỉnh phù hợp với khuôn khổ pháp lý mới này. FSB cũng cho biết từ năm 2023 trở đi sẽ tiếp tục xem xét lại các khuyến nghị thường xuyên để nhận biết các khoảng trống tiềm tàng, và cập nhật chúng nếu cần thiết.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

photo_Thaovv_circle.jpg
Vi Thao
Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, một đất nước với con người thân thiện và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tôi đã theo học Học viện Báo chí và tuyên truyền ở Hà Nội về chuyên...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ