Bitcoin btc
$ usd

Giá token ENS (Ethereum Name Service) có thể lên đến 24 USD

2 mins
Đã dịch Vivian
Tham gia cộng đồng giao dịch của chúng tôi trên Telegram

Tóm lại

  • Giá ENS đã thoát ra khỏi một tam giác đối xứng.
  • Giá đang ở trong sóng năm của xung động gồm năm sóng.
  • Có mức kháng cự trong khoảng từ 20 USD - 21.60 USD.
  • promo

Giá token ENS (Ethereum Name Service) đã đạt đến mức kháng cự Fib quan trọng tại 20 USD. Nếu thành công trong việc di chuyển lên trên, ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 24 USD.

Giá token ENS đã tăng kể từ khi đạt mức 7.35 USD vào ngày 12/5. Sự chuyển động giá đi lên bắt đầu theo một kênh song song tăng dần vào ngày 13/7.

Vào thứ Năm, giá token ENS đã di chuyển lên trên đường giữa kênh (vòng tròn màu xanh lá cây). Nếu xu hướng đi lên tiếp tục, đường kháng cự của kênh sẽ ở mức 24 USD.

Biểu đồ ENS/USDT theo TradingView
Biểu đồ ENS/USDT theo TradingView

Giá token ENS hướng đến mục tiêu gần 20 USD

Số lượng sóng cho thấy giá ENS nằm trong làn sóng thứ năm và cuối cùng của một xung động tăng giá bắt đầu vào ngày 14/6. Sự bứt phá khỏi tam giác đối xứng là dấu hiệu cho thấy sóng năm đã bắt đầu, vì các tam giác đối xứng thường là một phần của sóng bốn .

Các phép đo chỉ ra rằng giá có khả năng đạt mức cao nhất trong khoảng từ 20 USD – 20.35 USD. Mục tiêu này được tìm thấy bằng cách sử dụng độ dài 0.618 của sóng một và ba (màu đen) và mức kháng cự thoái lui Fib 0.618 của toàn bộ chuyển động đi xuống (màu trắng).

Vì giá token ENS đã gần đạt đến mức này, có thể nó sẽ sớm đạt đỉnh. Nếu không bị từ chối, mục tiêu giá có khả năng tiếp theo sẽ là từ 23.40 USD – 24.50 USD. Các mức này được tạo bởi toàn bộ chiều dài của sóng một và sóng ba (đen) và nằm ngay trên mức kháng cự thoái lui Fib 0.786 (trắng).

Biểu đồ ENS/USDT theo TradingView
Biểu đồ ENS/USDT theo TradingView

Không có sự suy yếu về giá trong ngắn hạn 

Mặc dù có khả năng xuất hiện đỉnh sóng, biểu đồ sáu giờ không có dấu hiệu suy yếu. Ngược lại, giá ENS đã bứt phá khỏi kênh song song tăng dần và vùng kháng cự ngang 18 USD.

Hơn nữa, chỉ báo RSI vẫn chưa tạo ra bất kỳ sự phân kỳ giảm giá nào. Do đó, có vẻ như giá sẽ tiếp tục tăng đối với mục tiêu đã vạch ra trước đó là 24 USD.

Biểu đồ ENS/USDT theo TradingView
Biểu đồ ENS/USDT theo TradingView

Giá token ENS hướng tới mức 24 USD

Cho đến nay, không có dấu hiệu suy yếu rõ ràng nào cho thấy khả năng đảo chiều. Trong khi ENS đang giao dịch ở mức kháng cự Fib, nó đã vượt ra trên mức kháng cự ngang và kênh song song tăng dần. Vì vậy, kịch bản dự đoán giá có khả năng nhất sẽ hỗ trợ mức tăng lên 24 USD.

Bạn nghĩ sao về thông tin trên? Chia sẻ ngay ý kiến của bạn trong nhóm cộng đồng của chúng tôi Telegram | Facebook fanpage | Facebook group.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

photo_Vivian_circle.jpg
Tôi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing cho các công ty công nghệ. Trong đó gần 3 năm là ở mảng blockchain và cryptocurrency cho các sàn giao dịch tiền...
Chi tiết
Được tài trợ
Được tài trợ