Hướng dẫn Ichimoku #03: Giao cắt giữa Tenkan và Kijun

2 mins
5 Tháng Sáu 2020, 13:59 +07
Cập nhật bởi Tung Nobi
5 Tháng Sáu 2020, 13:59 +07
Tóm lại
 • Tenkan và Kijun
 • Hiểu đúng về giao cắt giữa Tenkan và Kijun
 • Lời khuyên khi quan sát giao cắt giữa Tenkan và Kijun
 • promo

Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài thứ 3 trong serie về Ichimoku. Nếu bạn chưa đọc hai bài trước có thể xem lại ở đâyở đây.
Hệ thống Ichimoku hoạt động nhất quán và giúp trader phát hiện nhanh tình trạng của thị trường. Nó không nên được xem xét một cách riêng lẻ tín hiệu của từng đường để lên kế hoạch giao dịch. Nhưng vì lý do mang tính “sư phạm”. Không thể nói hết mọi thứ trong 1 bài. Nên chúng tôi tạm thời cố ý tách riêng lẻ chúng ra. Đến khi nói hết những cái riêng lẻ, chúng ta sẽ tổng quát hóa mọi thứ lại sau.

Tenkan và Kijun

Trong tiếng Nhật, Tenkan có nghĩa là “chuyển đổi”, còn Kijun có nghĩa là “cơ sở”.
 • Đường cơ sở với số chu kỳ lớn hơn, thường có vùng giá “phẳng” kéo dài hơn. Giá có xu hướng xoay quanh hoặc hút về đường cơ sở.
 • Đường chuyển đổi với số chu kỳ nhỏ hơn, thường có vùng giá “phẳng” ngắn hơn. Đường chuyển đổi sẽ có xu hướng tiệm cận về đường cơ sở theo thời gian.

Giao cắt giữa Tenkan và Kijun

Bạn sẽ dễ dàng đọc được nhiều tài liệu hướng dẫn kiểu như, Tenkan cắt lên Kijun khả năng cao giá sẽ tăng và ngược lại. Tenkan cắt xuống Kijun thì khả năng cao giá sẽ giảm. Thực ra, không chỉ đơn giản như thế.

So sánh giao cắt giữa Tenkan và Kijun, với giao cắt Golden Cross

Nếu bạn so sánh với tín hiệu Golden Cross mà chúng tôi có đề cập trong bài viết trước, thì sẽ thấy giao cắt của Tenkan và Kijun có xác xuất dự đoán cao hơn.

Hiểu đúng về giao cắt giữa Tenkan và Kijun

Như đã nói đầu bài. Hệ thống cần phải được xem xét toàn diện. Đối với hiện trượng giao cắt riêng lẻ thế này. Chỉ có thể nói như sau (trong khung thời gian tương ứng):
 • Tenkan cắt lên Kijun đánh dấu một sự chuyển biến tăng giá tạm thời của thị trường.
 • Tenkan cắt xuống Kijun đánh dấu một sự chuyển biến giảm giá tạm thời.
 • Không nên lập kế hoạch riêng lẻ, nhưng cần so sánh sự chuyển biến này trong mối liên hệ với 3 đường còn lại (senko span 1, senko span 2, chikou)

Lời khuyên

Trong tầm mức của bài học này, chúng tôi có 3 lời khuyên như sau, mục tiêu là đảm bảo ít thiệt hại nhất cho kế hoạch:
 • Chờ đợi sự xác nhận giao cắt khi đã đóng nến.
 • Chờ đợi sự thoái lui sau khi xác nhận giao cắt. Thường thì giá sẽ thoái lui về “vùng phẳng” trong khung giờ nhỏ hơn.
 • Cắt lỗ khi biến động ra khỏi kế hoạch.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.

Được tài trợ
Được tài trợ